Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται ιστοσελίδες στην ελληνική γλώσσα σχετικές με διαδικτυακές πύλες. Παρακαλούμε κατά την καταχώρηση προσέξτε τα παρακάτω :
* Ο τίτλος της ιστοσελίδας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στον ακριβή τίτλο αυτής.
* Αποφύγετε την χρήση διαφημιστικών και υποκειμενικών όρων τόσο στον τίτλο όσο και στην περιγραφή.
* Η περιγραφή θα πρέπει με περιληπτικό και σαφή τρόπο να περιγράφει τα περιεχόμενα της εκάστοτε ιστοσελίδας.
* Αποφύγετε την χρήση όρων όπως κτλ, και άλλα, κ.α.

Ευχαριστούμε
Το site πρέπει να ειναι υποχρεωτικά γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα (ή η διεύθυνση να κατευθύνεται στο Ελληνικό μέρος του site).

Στον τιτλο, μόνο το όνομα του site (όχι όλα τα γράμματα κεφαλαία).

Στην περιγραφή, οι τυπικες υπηρεσίες που παρέχονται στο site όπως: μηχανή αναζήτησης, κατάλογος, άλλες διαθέσιμες πληροφορίες.
Ελληνικές Πύλες στο Διαδίκτυο.
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται ιστοσελίδες στην ελληνική γλώσσα σχετικές με διαδικτυακές πύλες. Παρακαλούμε κατά την καταχώρηση προσέξτε τα παρακάτω :
* Ο τίτλος της ιστοσελίδας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στον ακριβή τίτλο αυτής.
* Αποφύγετε την χρήση διαφημιστικών και υποκειμενικών όρων τόσο στον τίτλο όσο και στην περιγραφή.
* Η περιγραφή θα πρέπει με περιληπτικό και σαφή τρόπο να περιγράφει τα περιεχόμενα της εκάστοτε ιστοσελίδας.
* Αποφύγετε την χρήση όρων όπως κτλ, και άλλα, κ.α.

Ευχαριστούμε
Παροχείς σύνδεσης και άλλων υπηρεσιών διαδύκτιου στην Ελλάδα.

Αναφέρονται οι βασικές πληροφορίες:
 • Απλή σύνδεση (Dial-up), 33Κ - 56Κ ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων.
 • ISDN σύνδεση, 33Κ - 56Κ ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων.
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων (WebHosting)
 • Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν με την συνδρομή.
  Το site πρέπει να ειναι υποχρεωτικά γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα (ή η διεύθυνση να κατευθύνεται στο Ελληνικό μέρος του site).

  Στον τιτλο, μόνο το όνομα του site (όχι όλα τα γράμματα κεφαλαία).

  Στην περιγραφή, οι τυπικες υπηρεσίες που παρέχονται μαζί με μια σύνδεση όπως:

  Dial-up, ISDN, email, webhosting, τεχνική υποστήριξη.
  Προσωπικές Σελίδες φτιαγμένες με το μεράκι που χαρακτηρίζει τον Έλληνα.