Κατάλογοι διαδυκτίου.

Αναφέρονται οι βασικές πληροφορίες (αν υπάρχουν):
  • Μηχανή αναζήτησης.
  • Κατάλογος.
  • Άλλες διαθέσιμες πληροφορίες.
Το site πρέπει να ειναι υποχρεωτικά γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα (ή η διεύθυνση να κατευθύνεται στο Ελληνικό μέρος του site).

Στον τιτλο, μόνο το όνομα του site (όχι όλα τα γράμματα κεφαλαία).

Στην περιγραφή, οι τυπικες υπηρεσίες που παρέχονται στο site όπως: μηχανή αναζήτησης, κατάλογος, άλλες διαθέσιμες πληροφορίες.