Kategorija je predviđena za web stranice vezane uz računala, hardware, software i Internet na hrvatskom jeziku.

Upute za prijavljivanje stranica u ovu kategoriju:

  • Prijavljena stranica mora biti završena. Stranice ''u izradi'' ne upisujemo u direktorij!
  • Naslov i opis stranice napišite na hrvatskom jeziku.
  • Sadržaj stranica koju prijavljujete mora biti obavezno na hrvatskom jeziku (može biti i na nekom drugom jeziku uz hrvatski). Ukoliko je vaša stranica na engleskom jeziku, molimo vas da je prijavite u Regional/Europe/Croatia kategoriju.
  • Naslov i opis stranica neka što bolje opisuju sadržaj stranica.

Molim vas da se potrudite potražiti kategoriju koja najbolje odgovara sadržaju Vaše web stranice koju želite prijaviti. Prijavljivanjem web stranica u pogrešnu kategoriju produžuje se vrijeme upisa stranica u direktorij.

Slijedeći ove napomene omogućujute brži upis prijavljenih stranica. Hvala.

Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku računalnog hardwera.
Kategorija obuhvaća web stranice koje su vezane uz Internet u bilo kojem smislu.
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju linux tematiku u širem smislu.
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku multimedije.
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku obrazovanja, od skripti, tečajeva ili odgovra na pitanja.
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku programiranja, od primjera kodova, tutoriala, priručnika.
Kategorija obuhvaća web stranice koje prezentiraju gotova programska rješenja.
Kategorija je predviđena za web stranice tvrtki koje se bave računalima.