Kategorija obuhvaća web stranice koje su vezane uz Internet u bilo kojem smislu.
Kategorija je predviđena za web stranice koje sadrže chat sobe i forume općenitih tematika. Forume određene tematike prijaviti u za to predviđenu podkategoriju.
Kategorija je predviđena za web stranice koje sadrže top liste, kataloge web sranica, direktorije i web tražilice.
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku konzultantskih i savjetodavih usluga o Internetu.
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku web dizajna i razvoja, web hostinga, i održavanja web stranica.
Kategorija je predviđena za web portale, i e-zineove.