Ova napomena je napisana s ciljem da olaksate posao i meni i sebi. Molio bih Vas da slijedite kratke upute da bi Vasa stranica bila dodana u ovu kategoriju: 1. Kada pisete naslov stranice i opis, pisite na Hrvatskom jeziku 2. Stranica koju prijavljujete mora biti obavezno na Hrvatskom jeziku (moze biti i na nekom drugom jeziku uz hrvatski)
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku izviđača.
Ova napomena je napisana s ciljem da olaksate posao i meni i sebi. Molio bih Vas da slijedite kratke upute da bi Vasa stranica bila dodana u ovu kategoriju: 1. Kada pisete naslov stranice i opis, pisite na Hrvatskom jeziku 2. Stranica koju prijavljujete mora biti obavezno na Hrvatskom jeziku (moze biti i na nekom drugom jeziku uz hrvatski)
Molim vas da prijavljujete samo one stranice kojima je glavna tema speleologija i djelatnost speleoloških udruga. Stranice čiji su sadržaji osim na hrvatskom objavljeni i na engleskom jeziku moguće je prijaviti i u kategoriju Regional: Europe: Croatia: Recreation and Sports: Clubs: Speleology.