Kategorija svetainėms, kurios skirtoms įvairiems politiniams, socialiniams ir kitiems klausimams, keliantiems daug ginčų visuomenėje.
Kategorija svetainėms apie aplinkos apsaugą
Kategorija svetainėms, susijusioms su imigracijos ir emigracijos problemomis.
Svetainės apie tautų, rasių, tikėjimų tarpusavio santykius, lietuvių tautos vietą ir savivokos problemas.