Let op: basisscholen worden hier niet opgenomen, die komen in World: Nederlands: Regionaal onder de vestigingsplaats.
Afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de leraar zich op afstand bevindt. Het kan gaan het om e-learning, dus leren via de computer.
Informatieve sites over onderwijs aan leerlingen tot 12 jaar.
Sites van individuele scholen worden hier niet opgenomen, maar alleen in World: Nederlands: Regionaal onder de vestigingsplaats.
Organisaties, privé-personen en bedrijven die leerlingen, leerkrachten en onderwijsinstellingen begeleiden, met als doel beter onderwijs.
Sites worden hier toegelaten als ze informatie of diensten aanbieden voor begeleiding van leerlingen, leerkrachten en onderwijsinstellingen. Een site hoort hier alleen thuis, indien hij niet past in één van de subcategorieën of indien hij indien hij past bij meerdere subcategorieën.
Deze categorie bevat Nederlandstalige informatie voor en van docenten uit verschillende vakgebieden.
Zowel institutionele sites als persoonlijke website van/voor/over docenten(verenigingen) worden hier graag opgenomen, mits ze voldoende eigen informatie aanbrengen. Formuleer uw sitebeschrijving zoveel mogelijk zoals de andere sites beschreven zijn in deze categorie. Zo objectief mogelijk, zonder poeha dus.
Betreft o.a. onderwijs aan universiteiten en hogescholen.
Onderwijs gericht op mensen die tijdelijk of permanent verblijven in het buitenland.
Meld sites aan van Nederlandse or Nederlandstalige scholen in het buitenland die ofwel volledig dagonderwijs ofwel deeltijd onderwijs aanbieden voor kinderen in de basis-onderwijs leeftijd.
Deze categorie is specifiek voor onderwijsmateriaal. Meer algemene informatieve sites over talen gaan in World: Nederlands: Wetenschap: Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde.
Onderwijsinstellingen die zich specifiek richten op één onderwerp of sector en informatieve sites over onderwijs voor een bepaalde sector.
Sites voor onderwijsinstellingen die zich richten op een bepaald onderwerp worden meestal opgenomen onder het desbetreffende thema. Deze vindt u daarom niet in de hoofdcategorie Onderwijs, maar bijvoorbeeld in Zakelijk of Kunst. Via @-links kunt u de sites hier toch vinden. Zolang er nog geen /Onderwijs-categorie bestaat onder een onderwerp, en dus ook geen @-link gemaakt kan worden, kunnen sites (tijdelijk) hier worden opgenomen.
Rijscholen worden hier niet opgemomen. Deze kunt u aanmelden in World: Nederlands: Regionaal onder de vestigingsplaats, of bij meerdere vestigingen de provincie of het land.
Hier worden sites geplaatst van organisaties die zich met het onderwijs bezig houden, maar GEEN organisaties die lessen, cursussen en opleidingen verzorgen.
Het speciaal onderwijs (in België buitengewoon onderwijs genaamd) krijgen kinderen les die om allerlei redenen niet in het gewoon onderwijs op hun plek zijn. Het kan gaan om blinde of dove kinderen, maar ook om kinderen met psychische problemen, een beperkte intelligentie, leerproblemen of fysieke handicaps.
Voor het aanmelden van scholen, gelieve deze onder World: Nederlands: Onderwijs: Speciaal onderwijs: Scholen: België of onder World: Nederlands: Onderwijs: Speciaal onderwijs: Scholen: Nederland aan te melden. Hier horen enkel algemene sites rond onderwijs aan kinderen met beperkingen thuis.