Websider relatert til nyheter og media. Aviser og andre nyhetskilder på internett.
Lokalaviser kan med fordeles også registreres i det fylket de hører hjemme, det vil si f.eks i
World: Norsk: Regionalt: Norge: Akershus: Nyheter
for en lokalavis med tilhørighet til Akershus.
Her finner du nyhetstjenester uten egne journalister.
Nettutgaver av papiraviser og rene nettaviser skal i denne kategorien. Lokalaviser skal i underkategorien "Lokale".
Lokalaviser kan med fordeles også registreres i det fylket de hører hjemme, det vil si f.eks i
World: Norsk: Regionalt: Norge: Akershus: Nyheter
for en lokalavis med tilhørighet til Akershus.
Norskspråklige nettsteder for magasiner, tidsskrifter og blader som blir utgitt på nettet og/eller trykt. (Kategorien omfatter ikke aviser og bøker.)