Her finner du nettsted for ulike typer utdanningsinstitusjoner som grunnskoler, videregående skoler, høgskoler, vitenskapelige høgskoler, universitet og forskjellige privatskoler og kurssentra.
Vennligst merk at det bare er norskspråklige nettsted som hører hjemme i denne kategorien, men utdanningsinstitusjonene behøver ikke nødvendigvis å ligge i Norge.
Norskspråklige nettsted om utdanning sortert etter emne.
Her finnes norskspråklig informasjon om folkehøgskoler, eksamensfrie skoler som tradisjonelt er beregnet for ungdom over 17 år. Norske folkehøgkoler drives dels av fylkeskommuner, dels av ideelle eller andre organisasjoner. Folkehøgskoler er enten kristne eller frilynte.
Her finner du offisielle nettsteder for grunnskoler - det vil si barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte skoler - sortert per kommune (når mulig).
Vennligst registrer siden/skolen under den kommunen som den hører hjemme i (hvis mulig) - det vil si i
World: Norsk: Regionalt: Norge: Fylke : Kommune : Utdanning : Grunnskoler
Et eksempel for Askvoll ungdomsskole i Sogn og Fjordane:
World: Norsk: Regionalt: Europa: Norge: Sogn og Fjordane: Askvoll: Utdanning: Grunnskoler
I denne kategorien finner du nettsted med norskspråklig informasjon om universiteter og høgskoler. Hver av de fire norske universitetene har fått sin egen underkategori. Høgskoler er delt i tre forskjellige kategorier: Vitenskapelige høgskoler, Statlige høgskoler og Private høgskoler.
Vennligst ikke legg informasjon om private høgskoler eller vitenskapelige høgskoler i denne kategorien.
I denne kategorien finnes nettsted som forholder seg til videregående skoler over hele lander. De enkelte videregående skoler er registrert fylkesvis.