Denne kategorien inneholder nettsteder om aktuelle og kontroversielle temaer - sosiale, politiske og samfunnsmessige.
Om barn og unges rettigheter, og familiespørsmål.
Om den Europeiske Union, EUs forhold til resten av verden, Norges tilknytning til EU, EØS og beslektede temaer.
Om fredsarbeid, fredsforskning og fredsfremmende politikk.
Om innvandring, politisk asyl og flyktninger.
Om væpnede konflikter, krigføring, opprustning, nedrustning, miljømessige og økonomiske konsekvenser av krigføring, våpenbruk og beslektede temaer.
Om menneskerettigheter, brudd på dem, og arbeidet for å fremme dem. Menneskerettigheter er definert i og forsøkt sikret gjennom flere internasjonale konvensjoner, den viktigste av disse er verdenserklæringen om menneskerettighetene som FN vedtok i 1948.
Her finnes norskspråklige nettsider om miljøspørsmål, miljøvern og forurensning.
Her finnes norskspråklige nettsted med informasjon om næringslivet i forhold til resten av samfunnet, inkludert multinasjonale selskaper og globalisering, og informasjon om forskjellige organisasjoner og aksjoner som forholder seg til disse spørsmålene.
Om rasisme, antirasisme, spørsmål som angår etniske grupper, religion i samfunnet, og beslektede temaer.
Om språkstrid, språkreform, målføre og dialekter.