Ochiq katalog loyihasining o'zbek tilidagi saytlar kategoriyasi.
Faqat o'zbek tilidagi saytlar qabul qilinadi!
Biznes sohasi bo'yicha o'zbek tilidagi saytlar kategoriyasi.
Bolalar va o'smirlar uchun saytlar.
Dam olish uchun o'zbek tilidagi saytlar kategoriyasi.
Hududiy axborot beruvchi ozbekcha saytlar kategoriyasi.

Ilm

O'zbek tilidagi ilmiy saytlar kategoriyasi.
O'zbek tilidagi jamiyat saytlari kategoriyasi.
Kompyuter va axborot texnologiyalari haqida o'zbek tilidagi saytlar kategoriyasi.
O'zbekcha o'yin saytlari kategoriyasi.
O'zbekcha ma'lumotnomalar, ensiklopediyalar va lug'atlar; kutubxonalarning, Ta’lim muassasalarining va muzeylarning o'zbekcha saytlari.
Salomatlik bo'yicha o'zbek tilidagi saytlar kategoriyasi.
San’at sohasi bo'yicha o'zbek tilidagi saytlar kategoriyasi.
Sport va jismoniy tarbiya sohasidagi o'zbekcha saytlar kategoriyasi. Ushbu kategoriyada sport tashkilotlari resurslari, rasmiy va norasmiy klub saytlari, sport OAV saytlari, sport bellashuvlarining saytlari, sport to'g'risidagi yangiliklar resurslari doxil bo'ladi.

Uy

Uy va oila uchun o'zbek tilidagi saytlar kategoriyasi.
O'zbek tilidagi xabar saytlari kategoriyasi.
O'bekcha xarid saytlari.