زیرشاخه‌های این شاخه مربوط به بازی‌ها می‌باشند.
زیرشاخه‌های این شاخه مربوط به بازی‌ها می‌باشند. به خود این شاخه سایت اضافه نکنید، بلکه به زیرشاخه‌های مربوطه مراجعه کنید. تنها در صورتیکه سایت شما فارسی زبان بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در زیرشاخه‌ی مربوطه از این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
این زیر شاخه به وبگاه هایی اختصاص دارد که کاربر می تواند به صورت آنلاین در آنها به بازی بپردازد. وبگاه سازندگان بازی ویا سایت هایی که برای موبایل بازی ارائه می کنند و ... مشمول این زیر شاخه نخواهند بود . this subcategory is belongs to websites that provide online games , not to game producers o free games for download
این شاخه مخصوص بازی‌های تصویری و ویدئویی می‌باشد.
این شاخه مخصوص بازی‌های تصویری و ویدئویی می‌باشد. تنها در صورتیکه سایت شما فارسی زبان بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.