Kategoria jest przeznaczona dla stron zawierających ogólne informacje przydatne dla konsumentów: przepisy prawne, porady związane z dochodzeniem praw należnych konsumentom, doradztwo n/t postępowań reklamacyjnych - propagujące działania służące rozpowszechnianiu wiedzy konsumenckiej oraz eliminowaniu praktyk niekorzystnych dla kupujących i usługobiorców. Umieszczane są także odnośniki do witryn organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla konsumentów, z danymi kontaktowymi. Zestawienia, porównania i zbiorcze informacje o produktach ( stworzone pod kątem ich oceny, zastosowań, przydatności, trwałości - nowości technologiczne i rynkowe ), strony grupujące recenzje i opinie użytkowników na temat określonych urządzeń.
Do kategorii nie są wpisywane strony informacyjne producentów, sprzedawców, usługodawców, dla których miejsce jest w działach Biznes i Zakupy ( linki na dole ). Nie są dopisywane również do tego działu katalogi produktów, informacje o tzw. obniżkach, wyprzedażach, przecenach, kartach rabatowych - informatory cenowe itp. , zawierające treści reklamowe, mające na celu kierowanie konsumentów do dokonywania zakupów w określonych sklepach. Kategoria z uwagi na brak możliwości wiarygodnego zweryfikowania informacji nie służy także gromadzeniu linków do witryn, których celem istnienia są działania skierowane przeciwko pojedyńczym firmom i instytucjom.