Serwisy związane z mediami tradycyjnymi (w tym: prasa, radio, telewizja, wydawnictwa), lub pełniące podobną funkcję w Internecie.

Serwisy zajmujące się gromadzeniem, komentowaniem i rozpowszechnianiem aktualnych informacji.

Podmioty biorące udział w procesie powstawania, lub produkcji publikacji.

Podmioty zajmujące się monitorowaniem, oceną, recenzowaniem mediów.

Strony rozgłośni nadających wyłącznie lokalnie należy umieszczać w kategoriach regionalnych.
W folderze znajdują się miejsca na internecie dostarczające aktualnych informacji o charakterze ogólnym
Strony prezentujące ludzi związanych z mediami.
Podmioty prawne związane z działalnością w sektorze mediów.
Strony rozgłośni nadających wyłącznie lokalnie należy umieszczać w kategoriach regionalnych.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Gazety internetowe nie majace odpowiedników tradycyjnych.
W tej kategorii znajdują się strony związane z profesjonalnymi usługami świadczonymi dla branży medialnej, lub w ramach tej branży.