Kategoria grupuje strony tylko i wyłącznie edukacyjne związane ze zdrowiem.
  1. Prosimy dodawać strony do odpowiedniej kategorii, przyspieszy to dodanie strony.
  2. Prosimy nie dodawać stron o nikłej wartości informacyjnej/edukacyjnej oraz stron komercyjnych/biznesowych, które powinny znaleźć się w odpowiedniej kategorii w World/Polski/Regionalne/Europa/Polska lub World/Polski/Biznes/Ochrona_zdrowia
  3. Strony sklepów powinny trafiać do World/Polski/Zakupy/Zdrowie.
Kategoria World/Polska/Zdrowie/Choroby_i_dolegliwości grupuje strony internetowe, ktore poświęcone są konkretnym chorobom lub dolegliwościom.
Proszę dodawać serwisy dedykowane konkretnym chorobom. Serwisy o tematyce ogólnej trafiają do innej kategorii. Strony będące reklamą leków/specyfików medycznych będą przenoszone do innych kategorii w katalogu.
Kategoria ma na celu gromadzenie stron, których treść ma charakter edukacyjny, jest źródłem wiedzy na temat diety i odżywiania.
Proszę zgłaszać strony dotyczące takich zagadnień jak: dieta, zdrowe odżywanie, odchudzanie itp. -- zawsze w kontekście zdrowia.

Pozostałe strony o jedzeniu trafiają do: World/Polska/Dom/Jedzenie_i_Napoje/.

Strony będące promocją jakichkolwiek preparatów odchudzających będą przesuwane np. do kategorii: World/Polska/Zakupy/Zdrowie/.

Strony dotyczące zagadnień związanych ze zdrowiem dzieci.
Proszę dodawać strony informacyjno-edukacyjne.
Farmacja, nauka o lekach. Zespół nauk obejmujący całokształt wiedzy o lekach. Do dziedzin ściśle związanych z farmacją należą: chemia farmaceutyczna, farmacja stosowana, farmakognozja, farmakologia. Źr.: WIEM

Kategoria grupująca strony o charakterze informacyjno-edukacyjnym

Strony edukacyjne nawiązujące swoją zawartością do zdrowia kobiet.
Proszę nie dodawać stron komercyjnych.
Kategoria grupuje strony, które są źródłem wiedzy dla personelu medycznego i studentów kierunków medycznych.
Proszę nie zgłaszać podstron serwisów medycznych; np.:
http://www.medycznestrony.pl/interna
http://www.medycznestrony.pl/onkologia

Miejsce dla serwisów medycznych jest w kategorii
World/Polska/Zdrowie/Medycyna

Prosze NIE dodawać stron gabinetów lekarskich/szpitali/przychodni. Strony takie powinny znajdować się w odpowiedniej kategorii Regionalne.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Medycyna niekonwencjonalna, medycyna oparta na przekonaniu o szkodliwości stosowania leków syntetycznych, w tym antybiotyków. [źródło: WIEM] Celem kategorii jest gromadzenie stron edukacyjnych, zorientowanych w w/w temacie, NIE komercyjnych(chociaż można rozważyć dodawanie stron komercyjnych, jeżeli ich wartość edukacyjna jest znacząca).
UWAGA! Strony będące reklamą, promocją jakiegokolwiek produktu będą przekierowywane do innej kategorii [World/Polska/Zakupy/Zdrowie/Medycyna_alternatywna]. Może to wydłużyć czas oczekiwania na dodanie strony do Otwartego Katalogu.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Strony dotyczące wszystkiego co związane jest z mężczyznami i ich zdrowiem.
Dodając stronę gabinetu/szpitala/przychodni dodaj ją do odpowiednigo miasta.
Prokreacja, inaczej: wydanie na świat potomstwa; spłodzenie, zrodzenie, płodzenie, rozradzanie się.

Kategoria gromadzi strony edukacyjne, które swoja zawartością nawiązują do zdrowia reprodukcyjnego, seksualnego, tzn.: antykoncepcja, abocja, ciąża i poród, choroby przenoszone droga płciową, dysfunkcje seksualne, masturbacja.

Prosze nie dodawać stron komercyjnych.
Celem istnienia tej kategorii jest usystematyzowanie tzw. @linków, czyli przekierowań do właściwych kategorii regionalnych dotyczących zdrowia istniejących w hierarchii World/Polska/Regionalne/WOJEWÓDZTWO/MIASTO/Zdrowie.
Dodając stronę gabinetu/szpitala/przychodni dodaj ją do odpowiednigo miasta.
Kategoria ma na celu gromadzić strony, które mają treść edukacyjną, są źródłem wiedzy na temat stomatologii. Przyjmowane są strony, na których można znleźć opisy metod leczenia, profilaktyki, galerie zdjęć leczonych przypadków i rezultaty leczenia.
Prosimy nie zgłaszać stron komercyjnych. Strony gabinetów/klinik stomatologicznych proszę zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniej kategorii regionalnej.
Zbiór stron informacyjnych na temat urody i sposobów jej pielęgnacji.
Do tej kategorii prosimy zgłaszać tylko strony informacyjne. Strony komercyjne zakładów kosmetycznych, salonów fryzjerskich i tym podobnych prosimy zgłaszać do kategorii regionalnych World/Polski/Regionalne/Europa/Polska w odpowiednim województwie i miejscowości zgodnej z lokalizacją salonu/zakładu.
Kategoria grupująca strony, których tematyka dotyczy uzależnień.
Kategoria ma na celu gromadzić strony mające charakter eukacyjny, informacyjny na temat choroby jaką jest narkomania i na temat jej profilaktyki.
Strony, które mają na celu propagowanie używania narkotyków nie będą dodawane do tej kategorii.
Kategoria kataloguje strony, których zawartość jest źródłem ogólnej wiedzy medycznej zarówno dla lekarzy jak i pacjentów.
Strony będące reklamą będą przesuwane do innych kategorii.
Zdrowie publiczne - stan zdrowia populacji oraz wiedza ukierunkowana na jego rozpoznawanie w celu rozwiązywania gł. problemów zdrowotnych społeczności. WHO w 1973 r. określiła, że z.p. obejmuje problemy dotyczące zdrowia populacji, stanu zdrowotnego ludności, usługi zdrowotne i administrowanie opieką zdrowotną; obecnie przez z.p. rozumie się naukę i sztukę zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia przez organizację zbiorowych wysiłków społeczeństwa.

Z Encyklopedii PWN