Faqe lidhur me lojëra kompjuterike.
Në këtë kategori duhet vendosur faqet me te cilat përmbajnë lojëra qe mund te luhen online pa instaluar gje ne kompjuterin tuaj. Video Lojërat duhet të vendosen gjithashtu në platformat përkatëse. Faqja duhet te jete ne gjuhen shqipe, mirpo për lojërat nuk është e domosdoshme qe te jene në gjuhën Shqipe. Megjithatë, preferohen lojëra Shqip. Gjithashtu, përshkrimi duhet me qenë Shqip.