Táto kategória slúži na zaradenie stránok zaoberajúcimi sa témami vylepšenia domova, maľovania, prerábky, alebo iné majstrovské úpravy typu "urob si sám", prípravy daňových priznaní, informácií pre spotrebiteľa, záhradníctvo, bývanie, rodinu či stránky o rodičovstve, receptoch, alebo zábavných miestach pre deti.
Priamo do tejto konkrétnej kategórie nenavrhujte žiadne stránky, ktoré je možné navrhnúť do niektorej z podkategórií, alebo inej špecifickejšej kategórie v slovenskej tematickej oblasti katalógu!
Navrhnuté stránky, ktoré bolo možné odoslať do niektorej zo subkategórií, ale nebolo tak učinené, môžu byť z tejto kategórie bez predošlého upozornenia vymazané.
Do tejto časti katalógu navrhujte vo väčšine prípadov len nekomerčné stránky, ktoré sa vzťahujú k domovu, bývaniu, záhrade, aspektom bežného života a podobne.
Do tejto časti katalógu patria väčšinou len nekomerčné stránky (výnimkou sú len Domáce služby). Komerčné stránky väčšinou patria do časti Obchod a hospodárstvo, v ktorej nájdete aj kategóriu určenú pre Služby zákazníkom. Odkazy na internetové obchody sa navrhujú do časti Internetové obchody.
Témy okolo bývania, zariaďovania bytov, domov, rekonštrukcií a novostavieb. Informácie, testy a recenzie.
  • Každú stránku navrhujte iba raz.
Stránky o osobných financiách, ktoré zahŕňajú rozpočty, dane, dôchodkové, životné poistenie a pod.
  • Každú stránku navrhujte iba raz.
Stránky o rozvíjaní schopností a vzťahov potrebných pre šťastnú rodinu a rodičovstvo.
  • Každú stránku navrhujte iba raz.
Kategória spotrebiteľských informácií. Prehľad o výrobcoch, cenových porovnaniach a tipoch pre zákazníka. Informácie o záručných lehotách, možnostiach opravy, servisu a právach spotrebiteľa.
  • Každú stránku navrhujte iba raz.
Zoznam časopisov a e-magazínov, ktorých zameranie sa prelína s viacerými témami nadradenej kategórie Domov.
  • Každú stránku navrhujte iba raz.
Recepty domácej a svetovej kuchyne.
  • Každú stránku navrhujte iba raz.
Domáca oblasť so stránkami, ktoré ponúkajú nekomerčné zdroje informácií o záhradníctve, záhradách, pestovaní a pod.
  • Každú stránku navrhujte iba raz.