V tejto kategórii sú zahrnuté stránky o komerčných a výrobných aktivitách, budovaní, výmene a premene komodít, službách a finančných zdrojoch. Internetové obchody navrhujte do relevantnej kategórie Internetových obchodov.
Priamo do tejto konkrétnej kategórie nenavrhujte žiadne stránky, ktoré je možné navrhnúť do niektorej z podkategorií, alebo inej špecifickejšej kategórie v slovenskej tematickej oblasti katalógu!
Navrhnuté stránky, ktoré bolo možné odoslať do niektorej zo subkategórií, ale nebolo tak učinené, môžu byť z tejto kategórie bez predošlého upozornenia vymazané.
Odkazy na internetové obchody patria do sekcie Internetové obchody
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Stránky asociácií, obchodných spolkov a organizácií naprieč obchodným spektrom.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Stránky výrobcov a dodávateľov priemyselných chemikálií a príbuzných špecifík.
Každú stránku navrhujte iba jeden raz.
Stránky firiem zaoberajúcich sa poskytovaním služieb v oblasti energetiky a životného prostredia, jej výroby, spracovania a recyklácie.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Stránky firiem zaoberajúcich sa poskytovaním služieb v oblasti ťažby voľne sa vyskytujúcich prírodných zdrojov v uhoľných a rudných doloch, či dobývaním, vŕtaním a hĺbením priestranstiev (tunelov a pod.)
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Stránky firiem zaoberajúcich sa výrobou potrieb pre letectvo a kozmonautiku a/alebo vojenského materiálu.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Stránky firiem zaoberajúcich sa teóriou manažmentu a riadenia, články o záujmoch manažérov a ich aspektov.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Stránky firiem zaoberajúcich sa distribúciou alebo prvotnou výrobou materiálov používaných vo výrobe a priemysle. Patria sem napríklad oceľ, vlákna, sklo, chemikálie, alebo farebné kovy.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Táto kategória zahŕňa priemyselné odvetvia a organizácie, ktoré sú primárne zamerané na prenájom nehnuteľností iným; správou nehnuteľností iným; kúpou alebo prenájmom nehnuteľností pre iných a poskytovaním ďalších služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami ako sú napríklad služby odhadcov. Hypotéky patria pod World: Slovensky: Obchod a hospodárstvo: Peňažné služby Organizácie primárne zamerané na výstavbu a projektovanie patria pod World: Slovensky: Obchod a hospodárstvo: Výstavba a rekonštrukcie.
 • Do tejto kategórie nepatria prezentácie jednotlivej výstavby a lokálnych developerov. Developeri s nehnuteľnosťami len v určitej oblasti by mali svoje weby navrhovať do vhodnej kategórie v Regiónoch.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Školenia a vzdelávacie programy pre firmy, alebo súkromné osoby.
Prehľad stránok výrobcov textilu.
Každú prezentáciu navrhujte len raz.
Táto kategória je určená pre webové stránky súvisiace s poskytovaním grafických, tlačových a sadzbárskych služieb.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Stránky inštitúcií a firiem, ktoré vyrábajú alebo predávajú automobily, motocykle, náhradné diely a príslušenstvo.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Stavebné firmy a spoločnosti - všetko čo s vystavbou budov suvisí od plánovania, cez realizáciu, končiac úpravou interiéru a exteriéru.
Do tejto kategórie možno zaradiť stránky subjektov ktoré sa zaoberajú ponukou zdravotníckych potrieb a služieb pre profesionálov v zdravotníctve - napríklad vybavenie ordinácií a nemocníc. Stránky, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti pre pacientov patria do príslušnej kategórie vo World/Slovenske/Zdravie.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Obsahuje zdroje (katalogy, zoznamy...) zamerané na obchod, služby a hospodárstvo.
Stránky firiem zaoberajúcich sa poskytovaním služieb v oblasti komerčných projektov v rámci starostlivosti o životné prostredie.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.