Táto kategória zahŕňa priemyselné odvetvia a organizácie, ktoré sú primárne zamerané na prenájom nehnuteľností iným; správou nehnuteľností iným; kúpou alebo prenájmom nehnuteľností pre iných a poskytovaním ďalších služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami ako sú napríklad služby odhadcov. Hypotéky patria pod World: Slovensky: Obchod a hospodárstvo: Peňažné služby Organizácie primárne zamerané na výstavbu a projektovanie patria pod World: Slovensky: Obchod a hospodárstvo: Výstavba a rekonštrukcie.
  • Do tejto kategórie nepatria prezentácie jednotlivej výstavby a lokálnych developerov. Developeri s nehnuteľnosťami len v určitej oblasti by mali svoje weby navrhovať do vhodnej kategórie v Regiónoch.
  • Každú stránku navrhujte iba raz.