Slovenské stránky o internete. Stránky zaoberajúce sa internetom ako takým, vývojom internetu a jeho problémami.

Zaradenie pre vašu stránku hľadajte v príslušnej podkategórii. Ak takú kategóriu nemôžete nájsť, posielajte do kategórie, ktorá je obsahovo najbližšie. Ak ani takú kategóriu nemôžete nájsť, navrhnite, kam by mal váš odkaz patriť. Je samozrejme v poriadku navrhnúť novú kategóriu, ak žiadna vhodná neexistuje. Napriek tomu vás nabádame zvážiť možnosť zaradenia do iných podkategórií tak, aby to neodporovalo politike ODP. Ďakujeme.

Poslaním svojho odkazu do správnej kategórie môžete podstatne urýchliť jeho zaradenie.

Obsahuje odkazy na chatovacie servery.
Stránky navrhujte iba jeden raz.
E-mailové služby na Internete.
Stránku navrhujte iba raz.
Stránky jedotlivých webových kamier ako aj portály obsahujúce ich zoznamy.
Stránky navrhujte do jednej z podkategórií a každú navrhujte len raz.

viacej informácií (len editori)

Každú stránku navrhujte len raz.
Blog je skratka z dvoch slov Web Log - je to akýsi internetový zápisník, kde sa jeho autor s čitateľmi delí buď o svoje myšlienky, názory a zážitky, alebo sprostredkováva informácie, ktoré kdesi videl. Kým niektoré blogy sú čisto osobne, v iných sústreďujú autori príspevky tykajúce sa jedinej vopred stanovenej témy. [Milan Gigel]