Do tejto kategórie zasielajte len obecné katalogy www stránok. Špecializované katalógy www zasielajte prosím do príslušnej tématickej popr. regionálnej kategórie. V prípade nedodržania týchto podmienok bude zaradenie Vášho odkazu trvať dlhšie.
Každú stránku navrhujte len raz.