Kategorija je predviđena za web stranice vezane uz igre na srpskom jeziku, računarskih (PC) igara preko raznih konzola do igri na ploči, s kartama itd.

Upute za prijavljivanje stranica u ovu kategoriju:

  • Prijavljena stranica mora biti završena. Stranice ''u izradi'' ne upisujemo u direktorijum!
  • Naslov i opis stranice napišite na srpskom jeziku.
  • Sadržaj stranica koju prijavljujete mora biti obavezno na srpskom jeziku (može biti i na nekom drugom jeziku uz srpski). Ukoliko je vaša stranica na engleskom jeziku, molimo vas da je prijavite u Regional/Europe/Serbia kategoriju.
  • Naslov i opis stranica neka što bolje opisuju sadržaj stranica.
  • Molim vas da se potrudite potražiti kategoriju koja najbolje odgovara sadržaju Vaše web stranice koju želite prijaviti. Prijavljivanjem web stranica u pogrešnu kategoriju produžuje se vreme upisa stranica u direktorijum.

    Sledeći ove napomene omogućujute brži upis prijavljenih stranica. Hvala.

Kategorija predvidjena za web stranice koje su vezane za kockarske igre, kao i stranice o kladjenju.
Kategorija predvidjena za web stranice koje sadrze relevantne informacije o video igrama.