Kategorija je predviđena za web stranice vezane uz računare, hardware, software i Internet na srpskom jeziku.

Uputi za prijavljivanje stranica u ovu kategoriju:

  • Prijavljena stranica mora biti završena. Stranice ''u izradi'' ne upisujemo u direktorijum!
  • Naslov i opis stranice napišite na srpskom jeziku.
  • Sadržaj stranica koju prijavljujete mora biti obavezno na srpskom jeziku (može biti i na nekom drugom jeziku uz srpski). Ukoliko je vaša stranica na engleskom jeziku, molimo vas da je prijavite u Regional/Europe/Serbia kategoriju.
  • Naslov i opis stranica neka što bolje opisuju sadržaj stranica.

Molim vas da se potrudite potražiti kategoriju koja najbolje odgovara sadržaju Vaše web stranice koju želite prijaviti. Prijavljivanjem web stranica u pogrešnu kategoriju produžuje se vreme upisa stranica u direktorijum.

Sledeći ove napomene omogućujute brži upis prijavljenih stranica. Hvala.

Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku računarskog hardwera.
Kategorija predvidjena za web stranice koji se odnose na kompjutersku nauku, ukljucujuci istrazivanje, eksperimente, naucne skupove i publikacije, kao i teoriju. Ako je vas sajt poslovni, *nemojte* ga podnositi na pregled ovde, vec odaberite neku od drugih odgovarajucih kategorija.
Kategorija predvidjena za web stranice instituta i organizacija koji se bave kompjuterskom naukom i istrazivanjima.
Kategorija predvidjena za web stranice koje su vezane uz Internet u bilo kom smislu.
Kategorija predvidjena za web stranice koje sadrze publikacije vezane za racunare i racunarsku tehnologiju.
Kategorija predvidjena za web stranice koje prezentiraju gotova programska rešenja.
Kategorija posvecena za web stranice koje sadrze informacije o zastiti od virusa i hakerskih napada, novostima na ovom polju, bezbednosti Interneta, konsultantskim firmama, i proizvodima i alatima zastite.