Kategorija je predviđena za web stranice vezane uz razne medije kao što su TV, radio, web portali i časopisi na srpskom jeziku.

Uputi za prijavljivanje stranica u ovu kategoriju:

  • Prijavljena stranica mora biti završena. Stranice ''u izradi'' ne upisujemo u direktorijum!
  • Naslov i opis stranice napišite na srpskom jeziku.
  • Sadržaj stranica koju prijavljujete mora biti obavezno na srpskom jeziku (može biti i na nekom drugom jeziku uz srpski). Ukoliko je vaša stranica na engleskom jeziku, molimo vas da je prijavite u Regional/Europe/Serbia kategoriju.
  • Naslov i opis stranica neka što bolje opisuju sadržaj stranica.

Molim vas da se potrudite potražiti kategoriju koja najbolje odgovara sadržaju Vaše web stranice koju želite prijaviti. Prijavljivanjem web stranica u pogrešnu kategoriju produžuje se vreme upisa stranica u direktorijum.

Sledeći ove napomene omogućujute brži upis prijavljenih stranica. Hvala.

Kategorija predvidjena za web stranice koje su na bazi portala sa korisnim informacijama iz zemlje i sveta.
Kategorije predvidjena za web stranice koje sadrze relevantne informacije o novinskim agencijama.
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku radio stanica i radio emisija.
Kategorija je predviđena za web izdanja stampanih novina, časopisa i magazina.
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku TV stanica i televizijskih emisija.