Kategorija je predviđena za web stranice vezane uz poslovanje i biznis u Srbiji na srpskom jeziku.

Uputi za prijavljivanje stranica u ovu kategoriju:

  • Prijavljena stranica mora biti završena. Stranice ''u izradi'' ne upisujemo u direktorijum!
  • Naslov i opis stranice napišite na srpskom jeziku.
  • Sadržaj stranica koju prijavljujete mora biti obavezno na srpskom jeziku (može biti i na nekom drugom jeziku uz srpski). Ukoliko je vaša stranica na engleskom jeziku, molimo vas da je prijavite u Regional/Europe/Serbia kategoriju.
  • Naslov i opis stranica neka što bolje opisuju sadržaj stranica.

Molim vas da se potrudite potražiti kategoriju koja najbolje odgovara sadržaju Vaše web stranice koju želite prijaviti. Prijavljivanjem web stranica u pogrešnu kategoriju produžuje se vreme upisa stranica u direktorijum.

Sledeći ove napomene omogućujute brži upis prijavljenih stranica. Hvala.

Kategorija obuhvata banke, osiguranja, zajmove, i kredite.
Kategorija posvecena web stranicama koje sadrze informacije firmi i preduzeca raznih profila.
Kategorija predvidjena za web stranice vezane za investicije, berze, deonice, investicijske fondove i vezane institucije.
Kategorija predvidjena za web stranice koje sadrze oglase u raznim kategorijama.
Kategorija predvidjena za web stranice koje sadrze relevantne informacije o poslovnim organizacijama.
Kategorija predvidjena za web stranice koje pružaju relevantne informacije poslovnim ljudima.