Medicinska diagnostiska och terapeutiska åtgärder som idag inte är allmänt accepterade av de ledande auktoriteterna inom sjukvården.
Kategori för företag som erbjuder tjänster inom coachning.
Beskriv verksamheten och webbplatsen. Ange också i vilken kommun eller län som coachning erbjuds.
Webbplatser som beskriver och erbjuder tjänster inom reiki.
Kategori för webbplatser om reiki.