Ekonomiska debattämnen relaterar till kontrollen eller användandet av varor och tjänster inom ett land eller region, alternativt mellan nationer.
Debattämnen utifrån fattigdomsproblematik, välfärd och samhällets svar på fattigdomen. Kan innehålla exempel, oro över och problem med fattigdom i Norden och övriga världen.
Debatt om vi ska ha monarki eller republik.
Om terroristen Bin-Laden. Sidor om terrorism läggs i Samhälle/Speciella_frågorTerrorism.