Religion baserad på fornnordisk religion. Inkluderar tron på Asagudar och Vanagudar