Bu kategoride haber, magazin, politika ve güncel konularda, ya da çok çeşitli konular üzerine yazı ve haberler içeren ve tüm Türkiye''ye hitap eden güncel elektronik yayınlar listelenmektedir.
Bu kategori konvansiyonel medya araçlarını onların yöntemlerini kullanarak eleştiren, alaycı veya farklı bakış açısıyla üretilmiş siteleri içerir. Ayrıca kategoride medyanın görmezden geldiği veya yazmak istemediği şeyleri yazan siteler de bulunur.
Dergi, belli bir konu ya da konular üzerine belli aralıklarla yayınlanan basılı ya da elektronik haberleşme aracıdır.
Bu kategoride dergiler konularına göre alt kategorilere ayrılarak listelenir. Derginiz için en uygun alt kategoriyi seçerek sitenizi oraya öneriniz. Derginize uygun bir alt kategori yoksa önerinizi bu ana kategoriye gönderebilirsiniz.
Bu kategoride ulusal gazetelerin web siteleri listelenir. Bu web siteleri genellikle günlük ya da haftalık yayınların çevrimiçi sürümleridir ve güncel olaylar üzerine haber ve yorumlar, makaleler, fotoğraflar içerirler.
Bu kategoride sadece ulusal gazeteler listelenir. Yerel gazeteleri lütfen uygun Bölgesel kategorisine gönderiniz.
Bu kategoride haber, magazin, politika, ekonomi ve güncel konularda, ya da çok çeşitli konular üzerine yazı ve haberler içeren ve tüm Türkiye'ye hitap eden güncel elektronik yayınlar listelenmektedir.
Haberlerin oluşturulması, yayınlanması ve medya sektörü ile ilgili siteler.
Evde, işte, yolda kulağınızı meşgul eden bir icat. Tüm dünyada dikkatle takip edilir. Kimi dinlerken eğlenir, kimi dinlerken bilgilenir. Tercihe göre her yerde her şekilde dinlenilir.
Bu kategori içerisinde radyo, radyocular ve sektör çözüm ortakları ile ilgili siteler listelenir. Karasal yayın yapan radyoları lütfen Basın Yayın: Radyolar Kategorisine gönderin.
Açık Dizin'in bu bölümünde çeşitli konulardaki web günlükleri listelenir.