รวมเว็บไซต์ธุรกิจในด้านกิจกรรมการค้าและองกรค์ธุรกิจ กิจกรรมการค้า
 • เว็บไซต์ที่ครอบคลุมกิจกรรมในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
 • เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านข้อมูลสำหรับธุรกิจและนักธุรกิจ เช่น สมาคมการค้า สถาบันอบรม ข่าวธุรกิจ ฯลฯ
องกร์ธุรกิจ
 • เว็บไซต์สำหรับบริษัทที่ผลิต จำหน่าย และค้าขายสินค้าและบริการแก่บริษัทอื่น (B2B) และผู้บริโภค (B2C)
 • เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
 • เว็บไซต์เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติของบริษัท เช่น การบัญชี การเงิน การบริหารบุคลากร การจัดการ การตลาด ฯลฯ
หมายเหตุ
 • เว็บไซต์ประเภทซื้อของควรจัดอยู่ในหมวดซื้อของ
 • กรุณาเลือกหมวดที่เหมาะสมกับเว็บไซต์มากที่สุด
 • สำหรับชื่อเว็บไซต์ กรุณาใช้ชื่อบริษัท
 • สำหรับคำอธิบายเว็บไซต์ กรุณาอธิบายสินค้าและบริการหลักของบริษัท
 • ธุรกิจท้องถิ่นควรจัดอยู่ในหมวดภูมิภาค
 • หมวดการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประกอบด้วยธุรกิจการออกแบบและก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างหนัก (เช่น ทางด่วน โรงไฟฟ้า และท่อ) การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง การสร้างใหม่ การติดตั้ง และการบำรุงรักษา รวมถึงการรื้อและทำลายอาคาร การเคลียร์พื้นที่ และการขายวัสดุจากสิ่งรื้อถอน บริษัทผลิตเครื่องมือก่อสร้างจะอยู่ในหมวดนี้ หมวดนี้มีแหล่งข้อมูลธุรกิจการก่อสร้างและซ่อมบำรุง เช่น สมาคม แหล่งอ้างอิง ข่าว ฯลฯ
  หมวดการคมนาคมและการขนส่งประกอบด้วยธุรกิจลำเลียงคนและสินค้าโดยทางบก อากาศ และทะเล รวมถึงบริษัทนำเข้าและส่งออก โบรกเกอร์ การบรรจุ และการเก็บในคลังสินค้า
 • วิทยาศาสตร์ วิชาการ และการวิจัยจะจัดอยู่ในหมวด วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การคมนาคม
 • ไซต์ที่เกี่ยวกับนโยบายสังคมและสาธารณะจะจัดอยู่ในหมวด สังคม/ปัญหา/การคมนาคม
 • ไซต์งานอดิเรกและนันทนาการของการคมนาคมจะอยู่ในแขนงนันทนาการ (เช่น นันทนาการ/การพายเรือ นันทนาการ/ถนนและทางด่วน และนันทนาการ/รถไฟและรางรถไฟ)
 • บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้ายานยนต์และบริการจะอยู่ในหมวด ธุรกิจ/ยานยนต์ แต่บริษัทขนส่งทางรถ รถบรรทุก รถบัส จะอยู่ในหมวดการคมนาคมและการขนส่ง
 • แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการจัดการ หมวดนี้มีไซต์ข้อมูลทฤษฎีการจัดการและการปฏิบัติที่เป็นที่สนใจของนักบริหารบุคคลในสายอาชีพ และมีรายชื่อผู้ปฏิบัติในบางแง่ของการจัดการ (บริษัท รัฐวิสาหกิจ และนักวิชาการ) โปรดตรวจสอบหมวดย่อยสำหรับหัวข้อเฉพาะ
  หมวดการตลาดและโฆษณาประกอบด้วยบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมดังนี้:
 • โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ กระจายเสียง ออกอากาศ หรือสื่ออื่น
 • การออกแบบสัญลักษณ์ตราสินค้า
 • การสร้างและแจกจ่ายรายการสนับสนุนการขาย
 • กลยุทธ์การตลาดทางอินเตอร์เน็ตและการวิเคราะห์
 • บทวิเคราะห์ตลาด
 • การประชาสัมพันธ์
 • การอบรมและพัฒนาตัวแทนขาย
 • สิ่งที่ไม่รวมในหมวดนี้ได้แก่
 • บริษัทตัวแทนที่ให้บริการโฆษณาและการตลาดแก่อุตสาหกรรมเฉพาะ บริษัทเหล่านี้จะอยู่ในรายชื่อตามอุตสาหกรรมที่ให้บริการ
 • บริษัทตัวแทนที่ให้บริการในท้องถิ่นจะอยู่ในรายชื่อตามภูมิภาคที่ให้บริการ
 • บริษัทที่ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรโมท และโฮสต์จะอยู่ใน คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต/ออกแบบเว็บและการพัฒนา
 • ไซต์ที่เกี่ยวกับอาชีพบัญชี
  การฝึกอบรมและโรงเรียน โปรดไปที่หมวดการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ
  เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการลงทุน โปรดตรวจสอบหมวดย่อย โบรกเกอร์ กระดานสนทนา โภคภัณฑ์ บริษัท แนวทางการลงทุน ตลาดล่วงหน้า กองทุน ออปชั่น องค์กร สิ่งพิมพ์ แผนเกษียณอายุ ซอฟต์แวร์ หุ้น ฯลฯ โปรดอย่าส่งเว็บไซต์ไปมากกว่าหนึ่งหมวด
  หมวดการเกษตรและการป่าไม้ประกอบด้วยธุรกิจปลูกพืชผล เลี้ยงสัตว์ เก็บเกี่ยวไม้ ปลา และสัตว์อื่นจากทุ่งนา ฟาร์มปศุสัตว์ หรือที่อยู่อาศัยจากธรรมชาติ บริษัทในหมวดนี้คือทุ่งนา ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มโคนม เรือนกระจก บ่อเพาะปลา สวนผลไม้ หรือที่ฟักไข่ รวมถึง อุปกรณ์ และที่ปรึกษา
  หมวดงานเน้นการนำลูกจ้างและนายจ้างมาพบกัน รวมถึงกิจกรรมต่อไปนี้:
 • บริการจัดหางานแทนนายจ้าง
 • คำแนะนำหรือช่วยเหลือการเตรียมเรซูเม่และเอกสาร
 • สารบบงาน
 • การจัดการอาชีพ
 • สิ่งที่ไม่รวมในหมวดนี้ได้แก่:
 • ประกาศรับสมัคร (เช่น ส่วนตำแหน่งงานของเว็บไซต์นายจ้าง) จะไม่อยู่ในสารบบเนื่องจากมีลักษณะชั่วคราว
 • เรซูเม่และเอกสาร บริการจัดหางาน และสารบบงานที่เจาะจงไปอุตสาหกรรมเฉพาะจะอยู่ในรายชื่อตามอุตสาหกรรมที่ให้บริการ
 • บริษัทตัวแทนที่ให้บริการจัดหางานท้องถิ่นและกระดานงานท้องถิ่นจะอยู่ในรายชื่อตามภูมิภาคที่ให้บริการ
 • หัวข้อเกี่ยวกับการจัดการและอบรมพนักงานจะถูกจัดอยู่ใน ธุรกิจ/ทรัพยากรมนุษย์
 • บริการทางการเงินคือการธนาคารบุคคลและพาณิชย์ สินเชื่อ การจำนองและการกู้รูปแบบอื่น บริการวางแผนทางการเงิน ประกัน วางแผนภาษี และบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือความมั่นคงทางการเงิน
  บริษัทที่ให้บริการธุรกิจแก่บริษัทอื่น (B2B) บริการธุรกิจแบ่งออกเป็นสองลักษณะ บริการโดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ: กิจกรรมที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ให้คำปรึกษากฎหมาย ให้บริการด้านบัญชี สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลวิจัย การสื่อสารในองค์กร ล่าม ฯลฯ เป็นต้น บริการด้านธุรการ: กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานประจำวันของบริษัท
  หมวดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประกอบด้วยธุรกิจการแปลงสินค้าปศุสัตว์และเกษตรกรรมเป็นสินค้าสำหรับการบริโภคขั้นกลางหรือขั้นปลาย รวมถึงผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิต ผู้ค้าส่ง ที่ปรึกษา การจ้างงาน การตลาด สมาคม ฯลฯ ไซต์ที่ไม่รวมในหมวดนี้ได้แก่:
 • ร้านค้าปลีกท้องถิ่น (เช่น ร้านขนมปัง) ที่ให้บริการในบางภูมิภาคจะอยู่หมวดภูมิภาค
 • ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าออนไลน์จะอยู่ในหมวด ซื้อของ/อาหาร
 • การทำอาหารและสูตรอาหารจะอยู่ในหมวด บ้าน/การทำอาหาร
 • ไซต์วิทยาศาสตร์ การวิจัย และวิชาการที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์อาหารจะอยู่ในหมวด วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ไซต์โภชนาการมนุษย์จะอยู่ในหมวด สุขภาพ/โภชนาการ
 • บริษัทปลูกพืชผลและเลี้ยงปศุสัตว์จะอยู่ในหมวด ธุรกิจ/การเกษตรและการป่าไม้
 • บริษัทผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก บริษัทผลิตอะไหล่ ตัวแทนจำหน่าย อู่ซ่อม และธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์
  วัสดุคือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หมวดวัสดุให้รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ
  หมวดสินค้าบริโภคและบริการรวมอุตสาหกรรมและบริษัทที่เน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้โดยสาธารณะทั่วไป รวมถึงลิงค์ไปหมวดอุตสาหกรรมบริการและบริษัทที่ให้บริการแก่ตลาดผู้บริโภค (หมายเหตุ: หมวดบริการจะอยู่ในหลายที่ใน OPD และจะถูกแสดงด้วยเครื่องหมาย @ลิงค์)
 • อุตสาหกรรมและบริษัทที่เน้นการให้บริการโดยวิชาชีพและธุรการแก่ธุรกิจอื่นจะอยู่ในหมวด ธุรกิจ/บริการธุรกิจ
 • ผู้ผลิตวัตถุดิบ ชิ้นส่วน เครื่องจักร และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอื่นที่ใช้ในการผลิตสินค้าจะอยู่ในหมวด ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
 • กรุณาส่งเว็บไซต์สำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภค ผู้ผลิตวัตถุดิบ วัสดุ และชิ้นส่วน ควรส่งไปที่หมวดอื่น ไซต์ที่ขายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคจะอยู่ในหมวด ซื้อของ กรุณาไปที่คำบรรยายหมวดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  อุตสาหกรรมสิ่งทอและผ้าใยสังเคราะห์ประกอบด้วยผู้ผลิต จำหน่าย และค้าขายสินค้าประเภทสิ่งทอและผ้าใยสังเคราะห์ ไซต์ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดนี้ได้แก่
 • ผู้ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายจะจัดอยู่ในหมวด ธุรกิจ/สินค้าบริโภคและบริการ/เครื่องแต่งกาย
 • ไซต์ที่ขายสินค้าออนไลน์จะจัดอยู่ในหมวด ซื้อของ/เครื่องแต่งกาย
 • อุตสาหกรรมและบริษัทที่ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วน ไซต์สำหรับอุตสาหกรรมและบริษัทที่ผลิต จัดจำหน่าย และขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตเสร็จแล้ว เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ จะไม่ถูกจัดไว้ที่นี่