หมวดงานเน้นการนำลูกจ้างและนายจ้างมาพบกัน รวมถึงกิจกรรมต่อไปนี้:
  • บริการจัดหางานแทนนายจ้าง
  • คำแนะนำหรือช่วยเหลือการเตรียมเรซูเม่และเอกสาร
  • สารบบงาน
  • การจัดการอาชีพ
  • สิ่งที่ไม่รวมในหมวดนี้ได้แก่:
  • ประกาศรับสมัคร (เช่น ส่วนตำแหน่งงานของเว็บไซต์นายจ้าง) จะไม่อยู่ในสารบบเนื่องจากมีลักษณะชั่วคราว
  • เรซูเม่และเอกสาร บริการจัดหางาน และสารบบงานที่เจาะจงไปอุตสาหกรรมเฉพาะจะอยู่ในรายชื่อตามอุตสาหกรรมที่ให้บริการ
  • บริษัทตัวแทนที่ให้บริการจัดหางานท้องถิ่นและกระดานงานท้องถิ่นจะอยู่ในรายชื่อตามภูมิภาคที่ให้บริการ
  • หัวข้อเกี่ยวกับการจัดการและอบรมพนักงานจะถูกจัดอยู่ใน ธุรกิจ/ทรัพยากรมนุษย์