Ελληνική Υπολογιστές
331

κατηγορίες 9

Εταιρεία πληροφορικής. Προσφέρει πλήθος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως εμπορικά, λογιστικά, μισθοδοσίας και εσόδων-εξόδων.
Παρέχει υπηρεσίες τεχνικού και επιστημονικού συμβούλου σε Υπουργεία και φορείς του δημοσίου τομέα της χώρας.
Παρέχει υπηρεσίες τεχνικού και επιστημονικού συμβούλου σε Υπουργεία και φορείς του δημοσίου τομέα της χώρας.
Εταιρεία πληροφορικής. Προσφέρει πλήθος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως εμπορικά, λογιστικά, μισθοδοσίας και εσόδων-εξόδων.

Η κατηγορία αυτή σε άλλες γλώσσες: 89

Τελευταία ενημέρωση:
Μαρτίου 14, 2020 at 6:25:04 UTC
Υπολογιστές
Παιχνίδια
Υγεία
Σπίτι
Νέα
Αναψυχή
Πηγές Πληροφοριών και Εκπαίδευση
Κατά Περιοχή
Επιστήμη
Αγορές
Κοινωνία
Αθλητικά
All Languages
Τέχνες
Επιχειρήσεις