Кыргызча Компьютер
7
Компьютер жана интернет жөнүндө кыргызча веб-сайттар категориясы.
More information
Информатиканын негиздери боюнча окурмандар үчүн электрондук китепче.
Кыргыз тилине жаңы кирип, талаш-тартыш туудуруп жаткан сөздөрдү талкуулоо боюнча форум.
Кыргызча сайттар каталогу.
Сомго карата негизги валюталардын курстары жана Кыргызстандагы аба-ырайы боюнча информерлердин HTML-коду.
Кыргыз веб-сайттары каталогу. Сайт жөнүндө кыскача маалымат.
Windows жабдыктарында кыргыз тилин колдоочу програмдарды жайылтууга арналган сайт.
Кыргыз тилин "Google Translate" сервисине киргизүү боюнча долбоор. Бул ресурста каалаган адам котормолор базасын толтуруу үчүн англисче жана кыргызча тексттерин кошо алат.
Кыргызча сайттар каталогу.
Сомго карата негизги валюталардын курстары жана Кыргызстандагы аба-ырайы боюнча информерлердин HTML-коду.
Кыргыз тилине жаңы кирип, талаш-тартыш туудуруп жаткан сөздөрдү талкуулоо боюнча форум.
Windows жабдыктарында кыргыз тилин колдоочу програмдарды жайылтууга арналган сайт.
Кыргыз тилин "Google Translate" сервисине киргизүү боюнча долбоор. Бул ресурста каалаган адам котормолор базасын толтуруу үчүн англисче жана кыргызча тексттерин кошо алат.
Кыргыз веб-сайттары каталогу. Сайт жөнүндө кыскача маалымат.
Информатиканын негиздери боюнча окурмандар үчүн электрондук китепче.

Other languages 89

Last update:
October 6, 2019 at 13:45:03 UTC
Компьютер
Оюндар
Саламаттык сактоо
Үй
Жаңылыктар
Көңүл ачуу
Референция
Региондук
Илим
Соода
Коом
Спорт
All Languages
Искусство
Бизнес