Komputer Perisian
1
Tunjukajar mengguna Authorware untuk membina permainan dan pembelalajaran, termasuk kod.
Tunjukajar mengguna Authorware untuk membina permainan dan pembelalajaran, termasuk kod.
Perubahan terakhir:
Januari 2, 2007 at 18:50:35 UTC
Komputer
Permainan
Kesihatan
Rumah
Berita
Rekreasi
Rujukan
Tempatan
Sains
Membeli-belah
Masyarakat
Sukan
All Languages
Seni
Perniagaan