Punjabi_Gurmukhi ਕੰਪਿਊਟਰ
8
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਆਫਿਸ ਸੋਫ਼ਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ।
ਘਰ ਅੱਤੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਅੱਤੇ ਔਜਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ।
ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ।
ਮੈਕ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਡ਼ਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਂਟ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ।
ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ
ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ।
ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਆਫਿਸ ਸੋਫ਼ਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ।
ਮੈਕ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਡ਼ਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਂਟ ।
ਘਰ ਅੱਤੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਅੱਤੇ ਔਜਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ।

Other languages 89

Last update:
July 19, 2015 at 5:24:17 UTC
ਕੰਪਿਊਟਰ
ਖ਼ਬਰਾਂ
ਹਵਾਲਾ
ਖਰੀਦ
ਸਮਾਜ਼
ਖੇਡਾਂ
All Languages
ਕਲਾ
ਵਪਾਰ