Open Directory's openbaar aangiftesysteem voor het melden van misbruik

Dit systeem maakt het voor gebruikers van het Open Directory Project (Curlie) mogelijk om aangifte te doen van verdacht gedrag of corrupte redacteuren bij Curlie meta-redacteuren en de ODP-staf. (Redacteurs kunnen misbruik melden via het formulier op hun dashboard.)
Voor meer informatie over het systeem kijkt U in de (Engelstalige) FAQ.

NB: U kunt een anonieme aangifte doen als u dat wilt, maar het kan wel nuttig zijn als u een e-mailadres opgeeft.

Gebruik a.u.b. dit systeem niet voor:
  • aangifte van Yahoo! misbruik; gebruik hun systeem.
  • aanvragen voor informatie over site-aanmeldingen.
  • aangifte van "hack" pogingen.