Publiczny System Raportowania Nadużyć Otwartego Katalogu

Ten system umożliwia użytkownikom Otwartego Katalogu (Curlie) zgłaszanie podejrzeń o nadużyciach redaktorów do metaredaktorów Curlie i zespołu etatowego. (Jeśli redaktorzy chcą zgłosić nadużycia, powinni użyć formularza dostępnego z ich pulpitu redaktorskiego).
Aby dowiedzieć się więcej o tym narzędziu proszę zapoznać się z FAQ.

Uwaga: Możesz zgłosić swój raport anonimowo, lecz jeśli podasz swój adres e-mail może to być pomocne.

Proszę nie używać tego narzędzia do:
  • Zgłaszania nadużyć w Yahoo!; zamiast tego użyj ich narzędzia.
  • Dowiadywania się o losach zgłoszeń; w tym celu używaj Publicznego Forum ODP
  • Zgłaszania prób włamywania (hackingu).