Editor: kordon

Name:Boris
Email:Send to kordon
 kordon's bookmarks (2)

Categories

Projects

Click here

Profile

An itibariyle Açık Dizin Projesinde görev alan 90,926 gönüllü editörden biri..

Gönüllü, içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidir.