Podnesite sajt u Open Directory

 Hvala vam na vašem interesu za Open Directory Project. Podnošenje sajta je lako, ali prije nego što nastavite sa formularom za podnošenje sajta, molimo vas da uradite dvije stvari. 

 1. Molimo zastanite trenutak i pogledajte neke od naših pravila i uputa za podnošenje. Važno je da razumijete ova pravila.  Ako ih ne shvatite i ne slijedite, vaš podnesak će u pravilu biti odbačen. 
 2. Molimo provjerite da se osigurate da je ovo jedina kategorija u koju smatrate da se sajt treba uvrstiti. Open Directory ima bogato stablo tema, i u svačijem je interesu da tražite i nađete najbolju kategoriju. Ovo takođe pomaže da se ubrza pregledavanje vašeg sajta. 
PRIMJER:

Sajt o raku dojke bi se trebao podnijeti u:

World: Bosanski: Zdravlje: Oboljenja: Rak: Rak dojke a ne u

World: Bosanski: Zdravlje: Oboljenja

Ovo je važna distinkcija u svijetu web kategoriziranja, i osigurava brzo procesiranje vašeg sajta.

Molimo primite k znanju: Mi nismo pretraživač i ponosimo se time što smo vrlo selektivni. Mi ne prihvatamo sve sajtove, te nemojte to primiti lično ako se vaš sajt ne prihvati.

NaukaObrazovanj­e
Molimo vas da predlazete samo stranice obrazovnih institucija koje djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine. opis kategorije
Da li ste sigurni da je ovo kategorija koja najbolje opisuje vaš sajt? Ako niste, molimo da uzmete još vremena i da potražite po direktoriju najprikladniju kategoriju.

Neka opis vašeg sajta bude kratak - ne duži od 25-30 riječi.  Dobro napisan, objektivan opis će olakšati uvrštavanje vašeg sajta.
 • Ne koristite nikakve HTML tagove
 • Pišite u rečenicama i/ili opisnim frazama koristeći ispravnu gramatiku, interpunkciju i pravopis.
  • Ne koristite SVA VELIKA SLOVA u vašem opisu.
  • Ne pišite velikim slovom svaku riječ u rečenici.
  • Ne ponavljajte naslov vašeg sajta u opisu.
 • Ne koristite promotivni rječnik i nizove ključnih riječi i termina za pretraživanja. Riječi i fraze kao "super" i "najbolji sajt" će biti izbrisane.

Sporazum podnošenja

U razmjenu za Curlie-jevo razmatranje sajta kojeg podnosim, prihvatam sljedeće
 • Da budem vezan Curlie-jevim Politika privatnosti i Uslovima korištenja.
 • Odričem se bilo kakvog zahtjeva vezanog za uključivanje, uvrštavanje, brisanje ili uklanjanje ovog ili bilo kojeg drugog  sajta u Curlie direktoriju ili za naslov ili opis bilo kojeg sajta koji se nalazi u Curlie direktoriju; i
 • Da dajem Curlie Project Inc. ne-ekskluzivnu, besplatnu licencu da koristi, objavljuje, kopira, mijenja, ili pravi izvedene radove od mog podneska.
Također prihvatam da Netscape i Curlie imaju potpunu uređivačku diskreciju da odrede strukturu i sadržaj direktorija i da, jer je uvrštavanje sajta u direktorij podležno promjeni ili brisanju u bilo kojem trenutku, ne mogu da računam na bilo koji aspekt uključenja sajta u direktorij ("podnesak" znači naslov i opisnu informaciju koju ste dali o vašem sajtu, ne sam sajt ili njegov sadržaj).
Pročitao sam i razumio smjernice za podneske, i spreman sam da podnesem moj sajt