World Česky Obchod a služby Kapitálový trh a investice
27
Je jedním z nejdůležitějších prvků každé zdravé a dobře fungující ekonomiky. Na kapitálovém trhu se setkávají dvě základní skupiny subjektů: emitenti, investoři. Emitenti na trh vstupují zejména z důvodu obstarání si finančních prostředků pro rozvoj svého podnikání. Jednou z možností jak toho docílit je vydání (emitování) investičních instrumentů. Investoři, kteří naopak finančními prostředky disponují, mají zájem tyto prostředky vhodnou investicí zhodnotit. Tím se dostáváme k základní úloze kapitálového trhu – tedy k přenosu finančních prostředků ( kapitálu ) od investorů k emitentům. Aby byl tento pohyb kapitálu rychlý, efektivní a byl podpořen dostatkem informací, je nutné jej nějakým způsobem organizovat. Tuto roli „organizátora“ zajišťuje právě burza. Burza je tedy místem kde dochází ke střetu nabídky a poptávky daného investičního instrumentu. Výsledkem tohoto střetávání (obchodování) je stanovení ceny, tzv. kurzu.
Více informací

kategorie 2

Podobné kategorie 1

Atlantik finanční trhy, a. s.
Služby v oblasti podnikového poradenství a obchodování s cennými papíry, konzultace, analýzy a obchodování s emisními povolenkami.
Burza pohledávek Online
Možnost bezplatného zveřejnění pohledávek na internetu, správa pohledávek, ekonomické poradenství, inkasní servis, prověrky obchodních partnerů.
J&T Group
Skupina investorů zabývající se bankovnictvím, zdravotnictvím, automobilovým a masným průmyslem, realitami a strojírenstvím.
Kurzy.cz
Portál finančních informací pro firmy i spotřebitele, účty, spoření a fondy, zákony a zpravodajství.
Labartt Investment a. s.
Poskytuje poradenské služby v mezinárodním obchodu, marketingu, managementu a investicích, hotelovém průmyslu a cestovním ruchu, nákupu komerčních nemovitostí.
Next Finance, s.r.o.
Společnost zabývající se analýzami a prognózami ekonomiky a finančních trhů.
RM-Systém, a. s
Organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry, aktuality, semináře, obchodování po internetu a systém vypořádání transakcí.
SEC Corporate
Ekonomické a právní poradenství pro střední a velké firmy, akcie, dražby, převzetí a rozdělení společnosti.
Sieber Uchytil, s.r.o.
Hodnocení investic, ekonomické studie pro strukturální fondy EU - studie proveditelnosti a CBA.
Star Capital Finance, s.r.o.
Služby v oblasti rezidenčních a komerčních hypoték, pojištění, ocenění majetku, zprostředkování podnikového financování, přímé investice a finanční poradenství.
TrhFirem.cz
Hledání partnera pro prodej, akvizici či fúzi firem, poptávka a nabídka společností.
TrhFirem.cz
Hledání partnera pro prodej, akvizici či fúzi firem, poptávka a nabídka společností.
Kurzy.cz
Portál finančních informací pro firmy i spotřebitele, účty, spoření a fondy, zákony a zpravodajství.
Labartt Investment a. s.
Poskytuje poradenské služby v mezinárodním obchodu, marketingu, managementu a investicích, hotelovém průmyslu a cestovním ruchu, nákupu komerčních nemovitostí.
J&T Group
Skupina investorů zabývající se bankovnictvím, zdravotnictvím, automobilovým a masným průmyslem, realitami a strojírenstvím.
Burza pohledávek Online
Možnost bezplatného zveřejnění pohledávek na internetu, správa pohledávek, ekonomické poradenství, inkasní servis, prověrky obchodních partnerů.
Sieber Uchytil, s.r.o.
Hodnocení investic, ekonomické studie pro strukturální fondy EU - studie proveditelnosti a CBA.
Atlantik finanční trhy, a. s.
Služby v oblasti podnikového poradenství a obchodování s cennými papíry, konzultace, analýzy a obchodování s emisními povolenkami.
Next Finance, s.r.o.
Společnost zabývající se analýzami a prognózami ekonomiky a finančních trhů.
Star Capital Finance, s.r.o.
Služby v oblasti rezidenčních a komerčních hypoték, pojištění, ocenění majetku, zprostředkování podnikového financování, přímé investice a finanční poradenství.
RM-Systém, a. s
Organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry, aktuality, semináře, obchodování po internetu a systém vypořádání transakcí.
SEC Corporate
Ekonomické a právní poradenství pro střední a velké firmy, akcie, dražby, převzetí a rozdělení společnosti.

Tato kategorie v jiných jazycích: 31

Poslední změna:
květen 12, 2019 at 10:28:17 UTC
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
Všechny jazyky
Kultura a umění