My Account
Reference Knihovny
143

podkategorie 4

Příbuzné kategorie 3

Systém obsluhující všechny aspekty knihovny, jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu čtenářů - www a grafický OPAC, výpůjční proces, katalogizaci, správu seriálů, akvizici, meziknihovní službu a správu dat, včetně statistických analýz.
Portál soustřeďující údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí.
Nabízí přístup ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.
Oborové báze dat, odborné činnosti, legislativa, standardy, akce, vzdělávání a statistika, dokumenty, adresáře, e-konference, soutěže a ceny, spolky a sdružení, programy podpory a oborová brána KIV.
Systém Aleph, předmětový lístkový katalog katalog on-line, digitalizované tisky, rukopisy a volně přístupné databáze.
Česká veřejná odborná knihovna specializovaná na výtvarné umění a příbuzné obory.
Hlavní www server českých knihoven. Evidence, katalogy a odkazy.
Souborné katalogy a odkazy na knihovny místní i vědecké.
Informace o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách, přístupu a možnostem jejich využívání.
Knihovna zaměřená na literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu.
Základní informace, historie, knihovní řád, katalogy, časopisy a digitální knihovna obsahující všechny parlamentní tisky od r. 1918.
Služba českých knihoven určená nejširší veřejnosti. Na oborové i provozní otázky odpovídají pracovníci zúčastněných knihoven.
Informace, on-line katalogy, citační vyhledávač a probíhající akce.
Členství, regionální a odborné orgány, akce a projekty, tisk a média, aktuality a inspiromat.
Propojuje čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu pro transformaci knihoven v kulturní centra.
Česká veřejná odborná knihovna specializovaná na výtvarné umění a příbuzné obory.
Oborové báze dat, odborné činnosti, legislativa, standardy, akce, vzdělávání a statistika, dokumenty, adresáře, e-konference, soutěže a ceny, spolky a sdružení, programy podpory a oborová brána KIV.
Systém obsluhující všechny aspekty knihovny, jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu čtenářů - www a grafický OPAC, výpůjční proces, katalogizaci, správu seriálů, akvizici, meziknihovní službu a správu dat, včetně statistických analýz.
Informace o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách, přístupu a možnostem jejich využívání.
Služba českých knihoven určená nejširší veřejnosti. Na oborové i provozní otázky odpovídají pracovníci zúčastněných knihoven.
Členství, regionální a odborné orgány, akce a projekty, tisk a média, aktuality a inspiromat.
Základní informace, historie, knihovní řád, katalogy, časopisy a digitální knihovna obsahující všechny parlamentní tisky od r. 1918.
Systém Aleph, předmětový lístkový katalog katalog on-line, digitalizované tisky, rukopisy a volně přístupné databáze.
Propojuje čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu pro transformaci knihoven v kulturní centra.
Informace, on-line katalogy, citační vyhledávač a probíhající akce.
Nabízí přístup ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.
Knihovna zaměřená na literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu.
Souborné katalogy a odkazy na knihovny místní i vědecké.
Hlavní www server českých knihoven. Evidence, katalogy a odkazy.
Portál soustřeďující údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí.

V jiných jazycích: 35

Poslední změna:
červenec 1, 2020 v 5:15:09 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
Všechny jazyky
Kultura a umění
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas