My Account
Кыргызча Компьютер
6
Компьютер жана интернет жөнүндө кыргызча веб-сайттар категориясы.
More information
Информатиканын негиздери боюнча окурмандар үчүн электрондук китепче.
Кыргыз тилине жаңы кирип, талаш-тартыш туудуруп жаткан сөздөрдү талкуулоо боюнча форум.
Кыргызча сайттар каталогу.
Сомго карата негизги валюталардын курстары жана Кыргызстандагы аба-ырайы боюнча информерлердин HTML-коду.
Windows жабдыктарында кыргыз тилин колдоочу програмдарды жайылтууга арналган сайт.
Кыргыз тилин "Google Translate" сервисине киргизүү боюнча долбоор. Бул ресурста каалаган адам котормолор базасын толтуруу үчүн англисче жана кыргызча тексттерин кошо алат.
Кыргызча сайттар каталогу.
Сомго карата негизги валюталардын курстары жана Кыргызстандагы аба-ырайы боюнча информерлердин HTML-коду.
Кыргыз тилине жаңы кирип, талаш-тартыш туудуруп жаткан сөздөрдү талкуулоо боюнча форум.
Кыргыз тилин "Google Translate" сервисине киргизүү боюнча долбоор. Бул ресурста каалаган адам котормолор базасын толтуруу үчүн англисче жана кыргызча тексттерин кошо алат.
Windows жабдыктарында кыргыз тилин колдоочу програмдарды жайылтууга арналган сайт.
Информатиканын негиздери боюнча окурмандар үчүн электрондук китепче.

Other languages 89

Last update:
July 14, 2020 at 12:25:52 UTC
Компьютер
Оюндар
Саламаттык сактоо
Үй
Жаңылыктар
Көңүл ачуу
Референция
Региондук
Илим
Соода
Коом
Спорт
All Languages
Искусство
Бизнес