My Account
Sabiedrība Reliģija
26
Organizācijas Agape Europe pārstāvniecība.
Septītās dienas Adventistu Baznīcas Latvijas draudžu Savienības publicēts bībeles teksts ar iespēju veikt meklēšanu.
Kristīgu profesionālu mūziķu un mūzikas studentu kustība.
Informācija par garīgajiem skolotājiem, vēdas, grāmatas un garīgā prakse.
Svētrunas audio un teksta formātos.
Jēzus Kristus ceļi, Viņa ieguldījums cilvēka apziņā, kā arī cilvēces un pasaules mainīšanās procesā: jauns skatupunkts par daudzām pieredzes un pētījumu nozarēm; praktiski padomi personīgajai attīstībai
Ar Pareizticību saistītās informācijas apkopojums. Ziņas par Latvijas pareizticīgajiem dievnamiem, draudzēm, to vēsturi un kopš 1843. gada iznākušajām grāmatām.
Informācija par baznīcu, tās struktūru, dievnamiem un draudzēm, aktualitātes.
Izstrādā un īsteno koncepciju, organizē apmācību, tulko un izdod literatūru, organizē Baznīcas mēroga projektus.
Raidījumu programma, arhīvs un tiešraide. Radiostacijas vēsture, mērķi, personāls, kontaktinformācija un raidīšanas frekvences.
Trīs dienu „skola”, kurā Jaunās Derības skatienu uz kristietību uzlūko kā dzīvesveidu. Tā ir nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu kristiešu ticību un caur viņiem, viņu ģimenes, draudzes un vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas.
Luterisma Mantojuma Fonds ir bezpeļņas organizācija. Tās darbības specifika ir konfesionāli luteriskas literatūras tulkošana un izdošana.
Organizācija, kura darbojas masu informācijas līdzekļos, veidojot radio un TV raidījumus un izdodot literatūru, kur skarti visdažādākie temati kristīgās morāles un ētikas aspektā.
Informācija par vēsturi un kori.
Aktualitātes un vēsture, sprediķi, informācija par darbiniekiem un mācīājiem.
Geštaltterapija fokusē cilvēka uzmanību uz “šeit un tagad” notiekošajiem procesiem; tā sekmē atbildību un apziņas līmeni, atjauno spēju izjust savas emocijas un jūtas, kuras vēl joprojām tiek pārāk cenzētas. Geštaltterapija sekmē cilvēka tēla veseluma attīstību piecās viņa dzīves sfērās: fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā (racionālajā), sociālajā un garīgajā.
Ansamblis gregoriskā korāļa autentiskai interpretēšanai
Informācija par baznīcu, tās struktūru, dievnamiem un draudzēm, aktualitātes.
Svētrunas audio un teksta formātos.
Trīs dienu „skola”, kurā Jaunās Derības skatienu uz kristietību uzlūko kā dzīvesveidu. Tā ir nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu kristiešu ticību un caur viņiem, viņu ģimenes, draudzes un vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas.
Raidījumu programma, arhīvs un tiešraide. Radiostacijas vēsture, mērķi, personāls, kontaktinformācija un raidīšanas frekvences.
Septītās dienas Adventistu Baznīcas Latvijas draudžu Savienības publicēts bībeles teksts ar iespēju veikt meklēšanu.
Izstrādā un īsteno koncepciju, organizē apmācību, tulko un izdod literatūru, organizē Baznīcas mēroga projektus.
Organizācijas Agape Europe pārstāvniecība.
Kristīgu profesionālu mūziķu un mūzikas studentu kustība.
Informācija par garīgajiem skolotājiem, vēdas, grāmatas un garīgā prakse.
Informācija par vēsturi un kori.
Aktualitātes un vēsture, sprediķi, informācija par darbiniekiem un mācīājiem.
Ar Pareizticību saistītās informācijas apkopojums. Ziņas par Latvijas pareizticīgajiem dievnamiem, draudzēm, to vēsturi un kopš 1843. gada iznākušajām grāmatām.
Ansamblis gregoriskā korāļa autentiskai interpretēšanai
Geštaltterapija fokusē cilvēka uzmanību uz “šeit un tagad” notiekošajiem procesiem; tā sekmē atbildību un apziņas līmeni, atjauno spēju izjust savas emocijas un jūtas, kuras vēl joprojām tiek pārāk cenzētas. Geštaltterapija sekmē cilvēka tēla veseluma attīstību piecās viņa dzīves sfērās: fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā (racionālajā), sociālajā un garīgajā.
Jēzus Kristus ceļi, Viņa ieguldījums cilvēka apziņā, kā arī cilvēces un pasaules mainīšanās procesā: jauns skatupunkts par daudzām pieredzes un pētījumu nozarēm; praktiski padomi personīgajai attīstībai
Luterisma Mantojuma Fonds ir bezpeļņas organizācija. Tās darbības specifika ir konfesionāli luteriskas literatūras tulkošana un izdošana.
Organizācija, kura darbojas masu informācijas līdzekļos, veidojot radio un TV raidījumus un izdodot literatūru, kur skarti visdažādākie temati kristīgās morāles un ētikas aspektā.

Other languages 72

Last update:
October 1, 2019 at 6:25:04 UTC
Sabiedrība
Sports
All Languages
Māksla un kultūra
Bizness
Datori un Internets
Spēles
Veselība
Māja un ģimene
Ziņas un mēdiji
Atpūta
Uzziņas
Valstis un reģioni
Zinātne
Iepirkšanās