Kategorien er tilegnet nettsted som omhandler Folkerepublikken Kina, også kjent som fastlands-kina.
More information
Kinaforum
Forfatteren Torbjørn Færøviks nettsted byr på informasjon om bøkene han har skrevet, om utviklingen i Kina og resten av Asia.
Wikipedia: Folkerepublikken Kina
Historie, vitale data om republikken og liste over geografiske regioner.
Kinaforum
Forfatteren Torbjørn Færøviks nettsted byr på informasjon om bøkene han har skrevet, om utviklingen i Kina og resten av Asia.
Wikipedia: Folkerepublikken Kina
Historie, vitale data om republikken og liste over geografiske regioner.

Andre språk 30

Siste oppdatering:
8. oktober 2013 - 10:35:09 UTC
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
Alle språk
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse