My Account
Zdroje Mapy
4

kategórie 1

Rovnako pozri: 1

Stránka zobrazuje objekty súvisiace s cestovným ruchom na mapovom podklade reliéfu a cestnej siete.
Mapy a turistickí sprievodcovia, automapy, atlasy a plány miest.
Online mapy celého sveta s možnosťou plánovania cesty. Zisťovanie GPS súradníc. K dispozícií sú 4 základne zobrazenia štandardná, satelitná, kombinovaná a terénna.
Podrobné mapy sveta a Slovenska s pozíciami dôležitých objektov a firiem. Plánovanie cesty, meranie vzdialenosti a plochy, zistenie pozície GPS.
Online mapy celého sveta s možnosťou plánovania cesty. Zisťovanie GPS súradníc. K dispozícií sú 4 základne zobrazenia štandardná, satelitná, kombinovaná a terénna.
Podrobné mapy sveta a Slovenska s pozíciami dôležitých objektov a firiem. Plánovanie cesty, meranie vzdialenosti a plochy, zistenie pozície GPS.
Stránka zobrazuje objekty súvisiace s cestovným ruchom na mapovom podklade reliéfu a cestnej siete.
Mapy a turistickí sprievodcovia, automapy, atlasy a plány miest.

Táto kategória v iných jazykoch 26

Posledná zmena:
Apríl 7, 2019 at 17:35:08 UTC
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas