My Account
Bilim Yer Bilimleri Çevre Bilimleri
7
Çevre Bilimleri ile ilgili Türkçe web sayfalar.
Daha fazla bilgi
Çevre hakkında doğru ve bağımsız bilgiler vermekle görevli Avrupa Birliği kurumu.
Tabii yaşamdaki faktörleri ele alıp ona göre kalıcı canlı yetiştiriciği yapmayı hedef tutan topluluğun yürüttüğü projeler, düzenlenen etkinlik ve verilen eğitimler hakkında bilgi bulunuyor.
Prof. Dr. Ertuğrul Erdin'in katı atıklar konusunda Türkçe kaynak oluşturması amacı ile açtığı web sitesi.
STK'ların çevre konusunda bilincini artırmak, proje geliştirmek ve yardımcı olmak amacı ile çalışmalar yapan Bölgesel Çevre Merkezi (REC)'in websitesinden çevresel eğitim ve destek programlarına, özel yazı dizileri ve çevre veritabanına ulaşabilirsiniz.
Çevre bilgisinin geniş kitleler ile paylaşılması ve bilgi sahibi olan geniş kitlelerin, attıkları her adımda çevreye duyarlı davranmayı alışkanlık haline getirmelerine yardımcı olmak amacıyla faaliyet vermektedir.
Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre dostu tasarımlar, alternatif enerji kaynakları başlıklarını içermektedir.
İş ve meslek hakkında bilgi paylaşımı yaptığı platform.
Tabii yaşamdaki faktörleri ele alıp ona göre kalıcı canlı yetiştiriciği yapmayı hedef tutan topluluğun yürüttüğü projeler, düzenlenen etkinlik ve verilen eğitimler hakkında bilgi bulunuyor.
Çevre hakkında doğru ve bağımsız bilgiler vermekle görevli Avrupa Birliği kurumu.
Çevre bilgisinin geniş kitleler ile paylaşılması ve bilgi sahibi olan geniş kitlelerin, attıkları her adımda çevreye duyarlı davranmayı alışkanlık haline getirmelerine yardımcı olmak amacıyla faaliyet vermektedir.
Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre dostu tasarımlar, alternatif enerji kaynakları başlıklarını içermektedir.
İş ve meslek hakkında bilgi paylaşımı yaptığı platform.
STK'ların çevre konusunda bilincini artırmak, proje geliştirmek ve yardımcı olmak amacı ile çalışmalar yapan Bölgesel Çevre Merkezi (REC)'in websitesinden çevresel eğitim ve destek programlarına, özel yazı dizileri ve çevre veritabanına ulaşabilirsiniz.
Prof. Dr. Ertuğrul Erdin'in katı atıklar konusunda Türkçe kaynak oluşturması amacı ile açtığı web sitesi.

Diğer diller 22

Son güncelleme:
18 Şubat 2019 9:35:05 UTC
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel