World Thai ข่าว
111
ข่าว ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายว่า คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ คำบอกกล่าว คำเล่าลือ คำว่า ข่าว ถ้ามองในแง่ของการสื่อสารข้อมูล ก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมี ผู้ที่ทำให้เกิดข่าว ผู้ส่งข่าว สื่อกลางที่ใช้ในการส่งข่าว และผู้รับข่าว ในปัจจุบันเรามีข่าวสารหลากหลายประเภทมากมาย ตามแต่ที่ผู้คนจะต้องการรู้
More information

หมวดหมู่ 3

เพิ่มเติมที่ : 1

สำนักพระราชวัง
โครงสร้างสำนัก พรบ. ข้อมูลข่าวสาร คลังความรู้ งานบริการ
Zonedara
เว็บไซต์ข่าวดาราเพื่อคนรักดารา ข่าวบันเทิง
ข่าวจราจร
โดยกองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คลังภาพจากสำนักพระราชวัง
ภาพอัลบั้มเฉลิมพระเกียรติและภาพพระราชวังเสมือนจริง 360 องศา
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
บริการสอบถามข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง และกรม
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ มีข้อมูลเผยแพร่ตามหมวดหมู่ข่าว ในรูปแบบข้อความและสื่อมัลติมีเดีย

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 89

บรรณาธิการหมวดหมู่
moui
ปรับปรุงล่าสุด:
พฤศจิกายน 7, 2018 at 15:45:06 UTC
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน