Goseong County lies in the center of the Gyeongnam coast, adjoining Tongyeong, Sacheon, Jinju and Masan Cities.