Bílasölur, bílaumboð, viðgerðir og aukahlutir
Hverskins gjafavara og listmunir
Hverskins íþróttabúnaður
Almennar matvöru og nýlenduvöruverslanir
Hverskonar rafmagnstæki önnur en heimilistæki
Hér eru þær verslanig er selja safnhluti svo sem frímerkjaverslanir, "Antík" verslanir osf.
Hvaðeina sem viðkemur verslum með vélhjól, vélsleða og aukabúnað