My Account
I denne kategori og dens underkategorier findes websteder, der informerer, forklarer eller kommenterer dagens begivenheder eller emner. Websteder, der handler om nyhedsformidling, hører også hjemme her. Dette kan også inkludere artikler om aktuelle begivenheder, og websteder der beskriver nyhedskilder.
Tilmeld til den relevante underkategori dansksprogede web-steder, der handler om nyheder. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark/News and Media, mens andre engelsksprogede sider placeres under News. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder links til danske landsdækkende dagblade. Lokal- og regionalaviser findes under Top: World: Dansk: Nyheder: Aviser
Tilmeld nye links til danske dagblade. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk.

Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

mere information (kun for redaktører)

Publikationer, der ikke er bøger eller aviser.
Tilmeld her dansksprogede web-steder for blade og tidsskrifter, der også har en fysisk eksistens.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om mange forskellige online nyheder.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om mange forskellige online nyheder. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Web-steder med nyheder om et specifikt emne bedes tilmeldt i en kategori, der er relevant for det pågældende emne. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om radio nyheder.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om radio nyheder. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori, mens andre engelsksprogede sider placeres under relevant kategori.

TV

Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om TV nyheder.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om TV nyheder. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om nyheder om vejret.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om nyheder om vejret. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.